Izometria pre športový výkon

22,50  S DPH

Kniha Izometria pre športový výkon, ponúka pohľad na jednu z už takmer zabudnutých metód, ktorá má však v tréningových programoch svoje nezastupiteľné miesto. Izometria je využiteľná nielen v procese silovej prípravy športovcov, ale aj v skorých štádiách rehabilitačného procesu po rôznych typoch zranení.

Z uvedeného vyplýva, že využitie mnohých foriem izometrického zaťaženia je multidimenzionálne a široko aplikovateľné čo je podporené viacerými informáciami v tejto knihe.

Hlavnú časť práce tvorí náš pohľad rozdelenia izometrického tréningu z pohľadu predpokladanej adaptácie, špecificity športu a možnosti jeho aplikácie v praxi. V úzkej súvislosti s tým je náš odborný text doplnený o výsledky našich meraní v oblasti hokeja, futbalu a atletiky.

Nespornou výhodou práce sú praktické ukážky cvičení, ktoré považujeme za efektívne pre športovcov jednotlivých športových disciplín a výskumy preukazujúce vzťah izometrie k iným pohybovým schopnostiam.

Na sklade

Izometria pre športový výkon

22,50  S DPH

Katalógové číslo: K000 Kategória: